petje

Vokalna tehnika | priročnik, aplikacija, online izobraževanje

Za vsako obliko pevskega poustvarjanja je nujno predhodno obvladovanje osnovnih vokalno tehničnih prvin, pa naj gre za petje visokih tonov, nizkih leg, jasno izgovorjavo, oblikovanje vokalov, prodornost glasu... Gradivo Pevske šole je namenjeno pevcem vseh glasbenih zvrsti in stilov, tako začetnikom, kot tistim z daljšim seznamom pevskih znanj. Obenem služi kot koristni pripomoček pri delu zborovodij, korepetitorjev in glasbenih pedagogov.Priročnik: OSNOVE VOKALNE TEHNIKE

pevski učbenik

Vsakodnevno praktično delo z vokalnimi zasedbami je za pripravo knjige ponudilo ogromno izkustvene snovi. Predstavljene metode temeljijo na osebnih spoznanjih in na podlagi odziva udeleženih pevcev. Priročnik Osnove vokalne tehnike zajema v desetih poglavjih znanje temeljnih pevskih veščin. Najdemo številne podporne pevske vaje ter uporabne nasvete. Lekcije: ogrevanje pevskega aparata, pravilno pevsko dihanje, artikulacija vokalov in konzonantov, pevska drža, petje v večglasju, pevsko fraziranje, glasovni obseg (petje visokih tonov in nizkih leg), resonanca (head voice), priprava pesmi od A do Ž... / Število strani: 79, leto izdaje 2016 - 3. izdaja, avtor gradiva: Robert Feguš, prof. Gradivo sta strokovno pregledala: Simon Robinson, dirigent, prof. in Simona Raffanelli Krajnc, prof.

+ Posebno darilo: mobilna aplikacija Vokalna tehnika za okolje Android. Video predogled >>

Spletne vsebine: VOKALNA TEHNIKA

petje iz naslonjača

Za slovenske pevke in pevce je v ponudbi brezplačni in neomejeni dostop do ažuriranih pevskih vaj ter nasvetov v obliki audio-video posnetkov in podpornih notnih primerov. V 10-ih poglavjih z 68-imi lekcijami boste prejeli napotke za usvajanje ključnih pevskih znanj.