petje

ROBERT FEGUŠ | Učitelj petja, zborovodja in pevec

robert-fegus

Učitelj petja, zborovodja in pevec Robert Feguš s svojim visoko kvalificiranim in specializiranim pedagoškim delom na področju vokalne tehnike združuje različna področja glasbene teorije, splošne medicine, pevske pedagogike in poustvarjalne prakse (predvsem v segmentu zborovske glasbe). Tako po obsegu kot po kakovosti izkazuje pomemben prispevek k slovenski kulturi. Je cenjen in iskan učitelj petja, ki sodeluje s številnimi slovenskimi pevci, zbori in z vokalnimi sestavi v obliki strokovnih ter izobraževalnih seminarjev, prav tako veliko sodeluje z JSKD, še posebej s sekcijo za zborovsko glasbo. V poldrugem desetletju umetniške prisotnosti je z različnimi vokalnimi zasedbami poustvaril čez 500 koncertnih dogodkov.

Leta 2012 je izdal avtorsko delo (priročnik z zgoščenko) OSNOVE VOKALNE TEHNIKE, v katerem je obširno predstavil metodologijo pravilnega petja. V letu 2018 je gradivo nadgradil še s projektom Mobilna aplikacija za petje. Učitelj petja Robert Feguš z izčrpnim poznavanjem svojega profesionalnega področja bistveno prispeva k dvigu poustvarjalne prakse v domeni zborovske glasbe in vokalne glasbe nasploh.

Vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, januar 2018

"Osrednje sporočilo mojega delovanja je povezano s izkustvenimi spoznanji, da sta obvladovanje vokalnotehničnih spretnosti in pravilno artikulirano izražanje vsebine osnova kvalitetnega pevskega izvajanja. Pevec se s pomočjo izobraževanja znebi refleksnega odziva na priučeno vertikalno zaznavanje melodije in se nauči mirno in odprto sprejemati energijo horizontalnega gibanja."

Robert Feguš

Korak do pravilnega petja: robertfegus@petje.pro


petje-facebook