Pevski izraz je zakladnica sposobnosti

Človeško telo je zakladnica sposobnosti. Z okoljem komunicira preko giba, plesa, petja, športa, ročnih spretnosti in mnogih drugih izraznih možnosti. Pevski izraz je nadgradnja ogretega in sproščenega telesa, ki mora že v svoji osnovi navduševati. Neprisiljeni obraz čistih linij je pogoj za odprto petje, obenem pa zagotavlja pristen stik s poslušalci. Za izkazano zaupanje smo publiki zlasti med aplavzi dolžni izraziti spoštovanje in iskreno zahvalo. Pevci na ta pomembni segment nastopa pogosto pozabimo, saj se obremenjujemo z napakami v pravkar odpeti pesmi.

Z vajami za sproščanje in obvladovanje pevskega izraza je treba nekoliko pretiravati in jih veliko ponavljati. Le na tak način bomo pevci na poslušalce prenašali sporočilo pesmi na iskren način, tako z vsebino besedila, kakor z bogastvom muzikalnosti in harmonije.

Vaja

Medsebojno veselje nad prisotnostjo sopevcev lahko pevci izkažejo s pretiranim izrazom navdušenja ob globokem vdihu. Kretnja krepi pomen sodelovanja, presega čustvene pregrade in mehča celotni pevski aparat.

Vaja

Ob izvajanju različnih obraznih izrazov pozorno opazujmo stopnjo telesne mehkobe. Namen vaje je doseganje zavedanja o soodvisnosti telesa kot celote. V jezi stisnjene obrvi povzročajo obrambno zakrčenost, medtem ko v veselju dvignjeno čelo dopušča aktivno pevsko odprtost in sproščenost.

Pevski izraz: Eksplozija občutkov – interpretacija besedil

V slovenskem koncertnem prostoru je izvajanje vokalne glasbe pogosto podrejeno neozaveščenosti o pomenu in teži zapetih besedil. Bodisi gre za pomanjkljivo koncentracijo, bodisi za okornost čustvenega izražanja, izgubljen je pomemben moment muzikalnega in vsebinskega sporočanja.

Pevci ne spreglejmo bogastva predstavljenih vsebin in možne širine notranjega izražanja. K izdelanemu odrskemu nastopu sodi primerni izraz zahvale za aplavz, ki ga občinstvo ne bo spregledalo.

Nasvet

Pevci se obrnejo eden proti drugemu in s pretirano vnemo izražajo čustvena sporočila kot:” Vesel sem, da lahko sodelujem s teboj… Tvoj glas mi res ugaja… Pogrešala sem te na zadnji vaji…”. Ko dosežejo raven odprtega dialoga, vajo nadgradijo z iskrenimi sporočili. Večkrat prepustimo oder posameznikom, da izrazijo priklon, zahvalo, zapojejo pesem, ter aktivno sodelujejo s podajanjem sprostitvenih in upevalnih vaj.

Paradoks pevskega izraza: gibanje – negibnost?

Pri petju se poraja vprašanje, v kolikšni meri s telesnim gibanjem podpremo siceršnje izražanje notranjega sporočila. Pri pedagoškem delu z otroškimi zbori je vgrajeno pravilo, da med petjem stremimo k ekstremnemu izražanju telesnega giba. Lahko bi rekli, da sta gib in petje povsem poenotena.

Kasnejše obdobje pevskega poustvarjanja zahteva ob dopuščanju pevskega »pozibavanja« nekoliko več previdnosti. Če se otroške pesmi skoraj praviloma dotikajo šaljive in lahkotne tematike, smo z izbiro »zrele« glasbene literature soočeni z resnimi in globoko izraznimi temami. Te ne dopuščajo zgrešenih oblik izražanja, pretirano gibanje pa je na odru prej moteč element, kot pomožno orodje za lahkotno petje.

singing expression

Potreben je kompromis, prilagojen posameznemu izboru pesmi. Karakterno izražanje se prilagaja tako vsebini, kot stilni raznolikosti. Šaljive pesmi in napitnice dopuščajo večjo mero telesnega gibanja, žalostinke in resna literatura pa nekoliko zadržan pristop. Vsem pa je skupna odprta in stabilna telesna drža, obrvi so dvignjene, noge trdno na tleh, ravnotežje vzpostavljeno.

Pesem iz obdobja renesanse terja nekoliko drugačen pristop kot npr. pesem iz zakladnice ljudske glasbe, oziroma izbor iz romantičnega stilnega obdobja. Izvajanje renesančne sakralne literature je povezano s karakterjem tekočega, neprekinjenega glasbenega toka, kjer je zelo pomembno vzdrževanje izravnanega in umirjenega pevskega telesa. Morebitni telesni premiki naj bodo zgolj v smislu podpore intenzivnega diha, oz. vzpostavljanja primernega ravnotežja. Kasnejši glasbeni stili dopuščajo nekoliko več telesne gibalne izraznosti, kar velja zlasti za izvajanje sodobne, popularne produkcije.

Naj ob tem opozorim, da umirjenosti nikakor ne povezujmo z nepremično stojo, telo pa kljub vzdrževanju muzikalne ravnine ohranja pravo mero sproščenosti.

Izravnana in samozavestna pevska drža

Koncertno pevsko izvajanje zahteva izravnano in samozavestno pevsko osebnost. Ker je glavnina pevskih nastopov izvedena stoje, predlagam stoječe izvajanje tudi na vseh pevskih vajah. Če pa pevci sedijo, naj sedejo na rob stola (pravilna pevska drža nas prisili, da je hrbtenica izravnana), noge so rahlo narazen in zmerno pokrčene. Na ta način omogočajo pevski moči kar največ potrebne podpore. Pri petju med dihi naslon na posamezno nogo večkrat zamenjajmo, s čimer bomo sproti uravnavali ravnotežje in ostajali kar se da aktivni. Mapa z notnim gradivom je ob primernem muzikalnem gibanju odlično pomagalo za obvladovanje odprte telesne drže. Pri večjih in težjih melodičnih postopih ali skokih notno gradivo odmikajmo v smeri od telesa, s čimer bomo pridobili pomembno razdaljo za odprto pevsko izvajanje.

Pravilna pevska drža

– sproščeni vrat,
– mehka, spuščena brada,
– prijazni pevski izraz z dvignjenimi obrvmi,
– pogled rahlo spuščen in usmerjen v oddaljeno točko,

pevski fokus

– izravnan hrbet,

pevska drza

– spuščena ramena v naravni drži (niso nagnjena naprej in ne zategnjena nazaj),

pevska sprostitev

– roke z dlanmi obrnjenimi navzven (na vaji),
– uravnotežena stoja v rahlem razkoraku,
– center moči za petje je skoncentriran na trebušnih mišicah (na preponi).

Vas “matra firbec” o stopnji vašega pevskega predznanja? Obširni zapis o pevskem ogrevanju, dihanju, petju samoglasnikov in soglasnikov, o pevski izraznosti, petju v večglasju, ustreznem fraziranju, glasovnem ambitusu (lahkotno petje ekstremno oddaljenih tonov) in o vsebinski pripravi pesmi najdete v priročniku Osnove vokalne tehnike.

Pridružite se več kot 3000 pevcem, zborovodjem in pevskim učiteljem, med katerimi poteka zanimiva polemika o mnogih pevskih problemih in rešitvah? Oglasite se na: Petje (vokalna tehnika).

Ste v članku Pevska drža našli koristne nasvete tudi zase?

Naročilo na e-novice
Zaupajte mi vaš e-naslov in sproti boste obveščeni o vseh novih vsebinah...
Označite in dostopajte do e-upevanja
V pripisanem obrazcu bom pridobil vaše ime in e-mail naslov, zato vas prosim, da se pred izpolnjevanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Petje.pro bo z vašim privoljenjem pridobljene informacije uporabljala izključno za potrebe obveščanja o izobraževalnih, koncertnih in založniških dejavnostih. Podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju vaših podatkov si lahko preberete na www.petje.pro/Splosnipogoji.pdf.

Robert Feguš
www.petje.pro