Priprava pesmi od A do Ž

V tokratnem članku bom predstavil pristop, ki mi je v praksi bistveno skrajšal čas za kvalitetno pripravo arije, pesmi ali skladbe iz zakladnice zborovske literature. Pripravo posamezne pesmi ali celotnega koncerta bi lahko primerjali z gradnjo hiše ali naselja, pri katerih smo od zasnove trdnih temeljev do vodotesne strehe konstantno pozorni na natančne mere, izbiro materiala in skrbno načrtovanje. Kot pri stavbi ne pride v poštev slaba izbira izolacije ali prehitevanje v gradnji, tudi pri pripravi pesmi pazimo na vrstni red usvajanja posameznih pevskih prvin.

Pri doslednjem upoštevanju logičnih povezav se izognemo mnogim kasnejšim težavam, ki pogosto nastopijo šele v sklepni fazi priprave na koncert. Med te zagate sodijo: nejasna dikcija, intonančni zdrsi ali celo kolapsi, pomanjkanje koncentracije, prekratki dih, pevska izgorelost, izrazna odsotnost in še kaj bi lahko lahko dodali.

V osnovi ločimo pripravo na dva dela. Na eni strani se osredotočimo na natančno vokalno – tehnično izvedbo, po drugi poti usvajajmo melodične sekvence s koncentracijo poslušanja. Pri zborovskem petju poslušanje vključuje še obvladovanje razmerij v večglasju.

I. Analiza in priprava pesmi, arije ali zborovske partiture

I/1. Pregled vsebinskega sporočila

V skladbi določimo besedno hierarhijo in označimo zlogovne poudarke. Osebno to uredim s podčrtavanjem poudarjenih zlogov. Pregledamo tudi osnovne izrazne možnosti.

I/2. Določanje primernih odsekov za zajemanje pevskega diha

Pri izvajanju partiture bodimo pozorni na vpisana ločila (vejica, pika, klicaj, vprašaj…). Dihanje med besedo ali na sredi pevske fraze, če tega jasno ne določa ločilo, velja za napačno. Več o pravilno izvedenem dihu obsežno govorim v enem od preostalih poglavij.

I/3. Prepevanje pesmi brez melodičnih postopov in skokov, zgolj ritmično na ležečem tonu iste tonske višine

Pri izvedbi smo pozorni na pravilno dihanje, na primerno izenačevanje vokalov, na jasno dikcijo besedila in artikulacijo konzonantov. Po nekaj ponovitvah miselni proces že omogoča obseg koncentracije, ki lahko vključuje tudi izvajanje primerne muzikalne dinamike (pp, p, mp, mf, f, ff…). Še vedno vztrajamo na ležečem tonu.

II. Poslušanje med petjem

II/1.  Petje melodije na nevtralni zlog

Melodijo pesmi izvajajmo brez besedila in dinamike, zgolj na nevtralnem zlogu (npr. Na, Bri, Du…). Med petjem ohranjajmo horizontalno ravnino in ostanimo osredotočeni na intenzivno poslušanje lastnega glasu. Pri iskanju točne intonacije si ne postavljajmo nobenih mej. Seveda je dobrodošlo vsaj osnovno teoretično prepoznavanje intervalov…

V nadaljevanju… poslušanje v večglasju, finalno poenotenje…

Morda vas zanima tudi stopnja vašega pevskega predznanja ali bi radi izvedeli več bodisi o ogrevanju pevskega aparata, pravilnem pevskem dihanju, artikulaciji vokalov in konzonantov, primerni drži in izrazu, o petju v večglasju, fraziranju bodisi o glasovnem obsegu (petje visokih in nizkih tonov)… Več o pevskih zagatah in rešitvah sem zapisal v priročniku Osnove vokalne tehnike.

Skupina številnih pevcev, zborovodij in pevskih učiteljev razvija zanimivo polemiko o najpogostejših pevskih zagatah in rešitvah. Lahko se nam pridružiš in v mozaik mnenj dodaš svoj prispevek. Vabljeni v facebook skupino Petje (vokalna tehnika).

Ste v članku Priprava pesmi prebrali morebitni koristni nasvet?

Naročilo na e-novice
Zaupajte mi vaš e-naslov in sproti boste obveščeni o vseh novih vsebinah...
Označite in dostopajte do e-upevanja
V pripisanem obrazcu bom pridobil vaše ime in e-mail naslov, zato vas prosim, da se pred izpolnjevanjem strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Petje.pro bo z vašim privoljenjem pridobljene informacije uporabljala izključno za potrebe obveščanja o izobraževalnih, koncertnih in založniških dejavnostih. Podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju vaših podatkov si lahko preberete na www.petje.pro/Splosnipogoji.pdf.

Robert Feguš
www.petje.pro